Att måla väggar

Man målar en vägg vit

När man ska måla om finns det en hel del att tänka på. Det kan vara lockande att köpa hem färgen och kasta sig över penslarna, men ett slarvigt utfört arbete kan kosta dig både tid och pengar. För det första är det inte alls säkert att den färgen som ser bäst ut på bild blir lika snygg när du målar den på väggen.

Färg i olika ljussättningar

Det finns många faktorer som avgör färgers utseende och därför rekommenderar vi att du alltid beställer hem provfärger som du bara stryker några få drag med. Lägg märke till hur färgen förändras beroende på ljusinsläppet och vilken tid på dygnet det gäller. Belysningen är till viss del avgörande för hur färgen kommer att se ut och om du har speciella lampor i rummet som sprider ljuset i specifika riktningar är detta bra att ha i åtanke.

Anpassa färgen till inredningen

Du måste också ta hänsyn till den övriga inredningen och om du redan har ställt undan alla möbler och inredningsdetaljer kan det vara svårt att få en rättvis bild av hur rummet kommer att se ut när allt är klart. Låt möblerna stå kvar när du börjar prova dig fram mellan olika färger och nyanser.

Välj rätt färgtyp

Även om du har bestämt vilken kulör du vill ha på väggarna är det inte helt säkert att färgtypen är den rätta. Om du själv inte är expert på olika färger ska du alltid be om professionella råd om vilken färg som passar bäst för just den väggen som du har tänkt att måla. Det kan vara så att du med fördel väljer olika färgtyper för olika rum – även om kulören är densamma.

Du som vill anlita en målare

När du ska skrida till verket och faktiskt börja måla är det olika utmanande beroende på hur mycket erfarenhet du har sen tidigare. Det är anmärkningsvärt hur mycket mer effektivt en professionell målare jobbar i jämförelse med en nybörjare. Detta är en av anledningarna till att väldigt många väljer att anlita en målare. Trots att det innebär en extra kostnad sparar du oerhört mycket tid som du kan spendera på andra produktiva saker istället.

Att tänka på när du anlitar

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på när du anlitar en målare för att utför arbetet. För det första ska du vara säker på vad det är du vill åstadkomma med målningen. I slutändan handlar ju målning till stor del om en subjektiv bedömning om vad som är snyggt eller inte, och om du lämnar för mycket spelrum åt målaren att bestämma finns risken att det inte blir alls som du hade tänkt dig. Målarfirmor är specialiserade på själva hantverket och kan mycket väl sakna kunskap eller känsla för stil och inredning.

Dra nytta av målarens kunskaper

Däremot är det klokt att lyssna på målarens tips och råd eftersom de ofta har bra koll på hur verkligheten kan skilja sig från teorin. Du kanske har valt ut färger och kulörer i tron om att saker och ting kommer att se ut på ett speciellt sätt. Om du förklarar, och helst visar upp, dina idéer i detalj, kan målaren hjälpa dig att hitta rätt färg och kulör för att du ska lyckas få fram den färg du vill ha på väggen.

Jämför flera firmor och offerter

Jämför gärna flera olika målarfirmor för att skapa dig en mer objektiv uppfattning om vilka valmöjligheter du står inför. Det handlar förstås till viss del om att få en prisuppfattning – men kanske ännu mer om att hitta en målare som verkar tillräckligt engagerad i ditt projekt för att måla väggen så bra som möjligt.

Ställ många frågor

En tumregel är att gå igenom projektet med målaren noggrant innan väggarna börjar målas. Ju fler frågor du ställer från början desto bättre uppfattning får du om målerifirmans kompetens och lämplighet att utföra arbetet. Om du känner dig väl bemött och uppfattar att målaren tar till sig det du säger på ett lyhört sätt har du eventuellt hittat precis rätt person för uppdraget!

Du som vill måla själv

Nåväl, många av oss väljer ändå det billigaste alternativet – och för vissa även det roligaste – att måla själv! För dig som har målat väggar inomhus tidigare finns goda förutsättningar för att arbetet ska gå som i en dans på rosor, och för dig som aldrig har hållit i en pensel förut rekommenderar vi att du lär dig att räkna till tio med djupa andetag innan du börjar måla. Nej då, någon gång ska ju vara den första och så svårt behöver det inte vara, men vi kan ändå höja ett varningens finger för att det kan uppstå flera små irritationsmoment på vägen som kräver en hel del tålamod!

Förarbetet – ett ytterst viktigt arbete

Förarbetet är fullständigt nödvändigt och kanske det allra viktigaste momentet. Personer som gärna vill ha snabba resultat och har en alltför optimistisk inställning från början kan hamna snett redan när den första färgburken öppnas. När det kommer till att välja ut verktyg och redskap eller skydda golv och möbler på ett smart sätt, finns inget utrymme för slarv. Risken att du kommer att få lägga onödigt mycket tid på sådant som du inte hade tänkt dig från början är överhängande.

Rengör väggen grundligt

Det första du ska göra innan du målar en vägg är att rengöra den grundligt för få bort all smuts och fett. Detta arbete säkerställer att färgen som du målar med verkligen fäster som den ska. Det finns anpassade engångstvättar som kan fästas på ett slipverktyg för en effektiv rengöring.

Skydda lister, golv och möbler

Genom att lägga täckpapp på golvet samt maskera alla dina lister noggrant, förbereder du för målning på ett optimalt sätt. Om du har ett golv som du är särskilt rädd om är det förstås extra viktigt att skydda det ordentligt. Du kan kallt räkna med att det kommer att spillas en del under målningen – det hör liksom till – även om de allra mest erfarna är otroligt skickliga på att hålla kvar färgen på sin rätta plats. Detsamma gäller förstås möblerna och om du inte har möjlighet att ställa undan alltihop kan du åtminstone täcka över dem med skyddsplast, skyddsdukar eller plastpåsar.

Skrapa bort lös färg

Skrapar bort gammal målarfärg

Se till att ingen gammal färg på väggen sitter löst, eftersom även detta gör att den nya färgen kommer att fästa dåligt. Om så är fallet måste du skrapa bort all lös gammal färg innan du börjar måla. Eventuellt hittar du även ojämnheter på ytan, eller till och med hål efter spikar eller skruvar i väggen. För ett optimalt resultat med en slät och fin yta måste du spackla och slipa fram tills att alla ojämnheter eller hål är borta.

Fyll glipor med fogmassa

Dessutom bör du applicera fogmassa i alla glipor som kan finnas mellan golvlisten och väggen. Det brukar räcka med ett fuktigt finger för att jämna ut fogmassan i gliporna.

Sparmålning

Nu kan du äntligen öppna din första färgburk, men innan du går loss fullständigt med rollern ska du börja lugnt och metodiskt med att måla kanterna längs lister och hörn, men också eluttag och strömbrytare. Detta arbete, som kallas för att sparmåla, gör det betydligt enklare att faktiskt gå loss fullständigt med rollern när det väl är dags att täckmåla – eftersom det blir lättare att hålla sig inom ramarna och inte kladda utanför. När du är klar med penseln kan du dra några drag med en mindre roller över samma områden längs kanterna som du redan har målat. Detta för att få samma färgstruktur över hela väggen som ju sedan ska rollas.

Täckmålning

Det är vid täckmålningen som saker och ting börjar hända på riktigt. Här kan du äntligen sträcka ut ordentligt och försöka rolla så jämnt över väggen som möjligt. Du ska alltid måla en vägg i taget för att undvika att färgen hinner torka innan du blir klar. Om vissa delar av en halvt målad vägg börjar torka, finns risk för att resultatet blir flammigt eller randigt när du försöker att måla klart väggen med ny färg. Dessutom ger ett metodiskt utfört arbete bättre möjligheter att hålla koll på olika torktider för olika väggar.

En andra och slutgiltig strykning

Vid en andra strykning ska du se till att färgen täcker ordentligt. Snåla inte med färgen på rollern och se till att stryka ungefär lika mycket överallt. Ett bra tips efter att målat väggen med en andra strykning är att redan nu ta bort maskeringstejpen, innan färgen har torkat, eftersom en torkad färg över tejpen kan göra att den blir svårare att dra loss. Sist men inte minst – beundra ditt stora verk – eller lär dig från dina misstag till nästa gång. Med tiden blir du en skicklig målare!