Välj rätt värmepump

En äldre värmepump omgiven av blommor

När det äntligen är dags att göra sig av med den gamla elpannan eller oljepannan kan det var lätt att förivra sig och investera i första bästa värmepump. Ta det nu lite lugnt och se över vilka alternativ som faktiskt finns, för om du prickar helt rätt och installerar en perfekt anpassad värmepump till ditt värmesystem kommer du att kunna spara ansenliga energikostnader och göra både dig själv, miljön och huset en riktigt god tjänst!

För husets värdes skull

Förutom att räkna på hur mycket pengar du kan spara med en ny värmepump ska du även ta husets framtida värde in i beräkningarna. Ett hus med ett effektivt värmesystem, en behaglig inomhustemperatur året runt och med låga kostnader för uppvärmning, är naturligtvis ett hett objekt på marknaden vilket innebär att du kan höja priset vid eventuell försäljning.

Se över husets förutsättningar och dina behov

Det första du ska göra när tankarna om att investera i en ny värmepump slår dig, är att ringa in vilka möjligheter du har efter de förutsättningar som finns i fastigheten och tomten idag. Om huset saknar ett vattenburet värmesystem men du ändå envist har bestämt dig för att investera i en luft-vattenvärmepump, alternativt en bergvärmepump innebär installationen en omfattande renovering, där husets väggar och golv i princip måste rivas för att installera ledningar, radiatorer och vattenburna element i hela huset. Nej du, smidigt är det definitivt inte, och dessa installationer sker därför med fördel i samband med ett nytt husbygge alternativt vid totalrenoveringar av gamla hus.

Utan vattenburet värmesystem

Hus som saknar vattenburet värmesystem värms istället oftast upp av direktverkande el, kanske tillsammans med en braskamin. Denna typ av uppvärmning ser vi sällan i moderna året-runt-boenden men desto oftare i sommartorp, stugor och fritidshus. Anledningen till detta är naturligtvis att vi inte behöver samma effekt i uppvärmningen eftersom vi använder dessa boenden mestadels under den varmare delen av året, då kraven på uppvärmning är lägre.

Luft-luftvärmepump

Att installera en luft-luftvärmepump där du idag värmer upp huset med enbart elradiatorer är i regel en god investering som kan generera snabb återbetalning och höga besparingar. Luft-luftvärmepumparna överför värmeenergin som finns i utomhusluften och sprider varmluften via en fläkt som placeras strategiskt någonstans inomhus. Moderna luft-luftvärmepumpar är oerhört effektiva till skillnad från uppvärmning med elradiatorer. Med en luft-luftvärmepump kommer dina energikostnader för uppvärmning med största säkerhet mer än halveras.

Tillför värmen via en fläkt

Dessa pumpar består av en utomhusdel och en inomhusdel. Eftersom de inte kopplas in till ett vattenburet värmesystem kommer de inte att värma upp ditt tappvatten – till skillnad från luft-vattenvärme eller bergvärme. Luft-luftvärmepumpar är en relativt billig investering som dessutom går förhållandevis fort att installera. Eftersom varmluften sprids via en fläkt i inomhusdelen är placeringen av denna ett viktigt moment i installationen för en effektiv spridning av luften. Öppna planlösningar ger allra bäst effekt i luft-luftvärmesystemet eftersom luften sprids obehindrat genom huset.

Till sommarstugor och som komplement

Förutom att värma upp fritidshus och sommarstugor kan luft-luftvärmepumpar vara ett ypperligt komplement till ett annat värmesystem, alternativt för att värma upp utrymmen som ditt vattenburna värmesystem inte når som till exempel garage och förråd. En stor fördel med luft-luftvärmepumpar är att de, till skillnad från andra värmepumpar, fungerar som en klimatanläggning och även kan blåsa ut kall luft, vilket är skönt när det är som varmast. Moderna luft-luftvärmepumpar har även luftreningssystem inbyggda och kan även fjärrstyras. Detta är en oerhört tacksam funktion när du vill börja värma upp ditt torp en aning innan du reser dit för ett helgbesök.

Med vattenburet värmesystem

Om du har ett vattenburet värmesystem installerat – vilket är fallet om du värmer upp fastigheten med till exempel pellets eller olja – är saken klar. Det finns inga värmepumpar som kan nå lika hög effekt som bergvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar. Den förstnämnda kan generera allra högst besparingar, speciellt om du har stora uppvärmningsbehov med höga energikostnader och dessutom bor i norra delarna av Sverige. Dock är dagens luft-vattenvärmepumpar anmärkningsvärt effektiva och för något mindre hushåll, helst i södra eller mellersta delarna av Sverige ger moderna luft-vattenvärmesystem lika god återbetalning som bergvärme.

Åtgärder för en effektiv uppvärmning

För att få full effekt i värmesystemet krävs att huset är välisolerat. I hus som förlorar mycket värme kan det därför vare en god idé att se över vilka förbättringsåtgärder som kan göras i samband med installationen av den nya värmepumpen. Tätning av lister och eventuella dörr- eller fönsterbyten kan vara investeringar som i längden betalar sig i högre besparingar. Dessutom är en effektiv ventilation alltid viktig för att undvika framtida fukt- eller mögelskador, men även för att kunna andas frisk luft inomhus. Detta kan vara viktigt att tänka på om du gör förändringar i ditt värmesystem eftersom även ventilationsbehoven kan förändras.

Bergvärmepump

Anledningen till att bergvärmepumpar ofta är det bästa alternativet för att värma upp fastigheter i norra Sverige är att värmeenergin hämtas från grundvattnet i berggrunden och inte från luften. När temperaturerna blir extremt låga kan en luft-vattenvärmepump ha väldigt svårt att överföra den lilla värmeenergi som finns utomhus. Temperaturen i grundvattnet är relativt stabil genom hela året vilket gör att värmetillförseln fungerar i princip lika effektivt på vintern som på sommaren.

Omfattande installation med borrning

Bergvärmepumpen är i regel dyrare än andra värmepumpar, och installationen är helt klart mer omfattande och kostsam än alternativen. I och med att du måste borra djupa hål i tomten innebär bergvärme även ingrepp som du slipper med luftvärmesystem. I områden där det har borrats många hål för bergvärme kan detta även påverka effektiviteten i värmesystemet då temperaturen i grundvattnet har blivit lägre på grund av den omfattande utvinningen. Likaså kan det på sina håll vara alldeles för långt ner till berggrunden för att det ska vara värt den omfattande borrning som krävs.

Det säkraste och mest effektiva värmesystemet

Om förutsättningarna för bergvärme är goda precis som dina möjligheter att investera i bergvärme är det i princip alltid det bästa alternativet i längden. Effektiviteten i bergvärmepumpar ger dig snabb återbetalning i besparingar och inget annat värmesystem ger en lika pålitlig och stabil värmeförsörjning av både luft och tappvatten över hela året.

Luft-vattenvärmepump

Fördelarna med luft-vattenvärmepumpar är många. För det första krävs inga ingrepp i tomten och för det andra är investeringen lägre än för bergvärme. Moderna luft-vattenvärmepumpar kan överföra värme trots flera tiotals minusgrader och utvecklingen i dessa pumpar har gjort att de kryper allt närmare effektiviteten som är möjlig med en bergvärmepump.

Bäst i södra Sverige

Installatör av värmepumpar

I mellersta och södra Sverige ger dagens luft-vattenvärmepumpar i princip samma effektivitet som bergvärme. I tätbebyggda områden, eller där det av olika anledningar inte går att borra blir valet därför självklart. Och även om det går att borra kan faktiskt luft-vattenvärme ge dig lika stora besparingar som med bergvärme, speciellt i standardvillor som inte förbrukar extrema mängder energi i uppvärmning.

Överför värme från utomhusluften

En luft-vattenvärmepump fungerar enligt samma principer som en luft-luftvärmepump, med en utomhusdel och en inomhusdel. Värmeenergin överförs från utomhusluften, men till skillnad från luft-luftvärme tillförs värmen i luft-vattenvärme till ditt vattenburna värmesystem. Detta innebär att den även värmer upp till tappvatten.

Frånluftsvärmepump – en effektiv lösning för nya hus

För hus som har mekanisk ventilation kan en frånluftsvärmepump vara på sin plats. Den kopplas till ventilationen och genererar både värmetillförsel till luften och till tappvattnet genom att återvinna den värme som redan finns i luften som annars transporteras ut med ventilationsluften. Detta slutna värmesystem är oerhört energieffektivt och kan vara en god investering – framför allt i nya hus med låga energibehov .

Rätt värmepump på rätt plats

För alla värmepumpar gäller att de kan generera ansenliga summor i besparingar – bara de används på rätt plats och på rätt sätt. Därför vill vi återigen poängtera vikten av att göra ett grundligt förarbete med noggranna kalkyler. På så sätt kan du ringa in vilket typ av värmesystem som passar bäst i just ditt fall för att därefter jämföra olika modeller och leverantörer.

Välj hellre en överdimensionerad värmepump

En regel som gör sig gällande när det kommer till investeringar av värmepumpar är att det tenderar att bli dyrare i längden ju snålare du är när du köper pumpen. Det är alltså oftast bättre ekonomiskt att investera i en överdimensionerad värmepump , snarare än en som nätt och jämnt klarar av att tillföra den värme som du behöver. En överdimensionerad pump kommer att vara både tystare, billigare och säkrare i drift, eftersom den sällan behöver arbeta med sin fulla kapacitet. En värmepump som kämpar dagarna i ända kräver större underhåll och riskerar att gå sönder fortare.