Att bygga stenhus

Gammalt stenhus

Globalt är stenhus vanligt förekommande, men i Sverige, där vi har starka traditioner från att bygga hus i trä är det desto mer ovanligt. För att reda ut begreppen och förklara vad egentligen ett stenhus innebär måste vi först och främst skilja på ett så kallat äkta stenhus, och stenhus som inte helt och hållet består av sten. Faktum är att de flesta hus som vi i Sverige kallar för stenhus i själva verket är byggda i trä, men har en fasad av puts eller stenblock. I Sverige är det dessutom betydligt vanligare med en stomme i tegel eller betong än faktisk sten. Med detta sagt bygger de flesta tillverkare av stenhus egentligen trähus, men med en sten- eller putsfasad som ger huset särskilda egenskaper och framför allt utseende.

Stenhus – stilrent och underhållsfritt

Så vad kan finns det egentligen finnas för anledningar till att du vill ha en fasad som är av puts eller sten istället för trä? För det första kan det ha rent estetiska skäl och stenhus är oerhört populära i både klassiska och moderna funkishus. Det ger ett stilrent och kontinentalt utseende och kan ge huset ett mer robust och självklart intryck. Många kanske drömmer om ett hus i sten efter att ha rest i delar av världen där äkta stenhus snarare är en regel än ett undantag. Förutom det estetiska kan andra skäl till att du väljer ett stenhus vara det minskade underhållsarbetet av fasaden, liksom de goda isolerande egenskaperna i stenblocken eller lättbetongen. Eftersom stenfasader är oorganiska utgör de även ett effektivt skydd mot sådant som kan angripa organiska material, som till exempel trä. Detta innefattar angrepp av röta, fukt och mögelsvamp.

Kombination av goda egenskaper

Betongens betydligt hårdare egenskaper i kombination med den invändiga mjuka och flexibla träkonstruktionen kan ha flera fördelar. Du får ett stabilt skydd mot väder och vind och kan samtidigt glädjas åt träets goda egenskaper – inte minst de energi- och kostnadseffektiva. Många tillverkare använder en lastupptagande betongkonstruktion där en cellplastisolering sedan gjuts ovanpå. Detta resulterar i monteringsfärdiga enheter som sedan helt enkelt placeras utanpå träkonstruktionen.

Olika strukturer i olika prisklasser

För att strukturera betongfasader använder man en putsliknande struktur vars innehåll och egenskaper skiljer sig mellan olika tillverkare och prisklasser. Beroende på vilka förutsättningar ditt hus har, och vilket syfte du har med ytskiktet i fasaden, väljer du en struktur som uppfyller dina önskemål och krav. Om skälen endast råkar vara estetiska kan det räcka med en billigare variant, medan du kan behöva sikta in dig på de högre prisklasserna om du vill maximera isoleringsförmågan i stenhuset.

Så konstrueras väggen – inifrån och ut

Innan man applicerar putsstrukturer utvändigt kompletteras väggen med extra isolering, diffusionsspärr och träregelkonstruktion för att skapa goda förutsättningar för ett fulländat resultat. I regel används en träregelkonstruktion och mellanliggande isolering med både spån- och gipsskivor som grundstruktur i väggen. Med denna uppbyggnad kan dina installationer av elanläggningar och VS-system installeras dolt och väl skyddat i väggarna.

Minimala värmeförluster och värmetröga väggar

Stenhus i klassisk stil

Allt detta arbete innebär en relativt hög investering som kan återbetalas tack vare den extremt goda isoleringen. Ditt stenhus blir tätt med minimala värmeförluster vilket gör att energikostnaderna för uppvärmning av huset blir relativt låga. En fördel med stenhus är det värmetröga materialet som tar lång tid på sig att förlora sin inneboende temperatur. Detta leder till att kylan i konstruktion kan ha en skönt svalkande effekt under de varma sommarmånaderna, och därefter bidra med en varmare inomhustemperatur när det blir kallare ute.

Motståndskraftigt mot väder och vind

Med ett stenhus som är tillverkat på rätt sätt och med hög kvalitet i materialen kan du få en anmärkningsvärt motståndskraftig fasad. Dessutom innebär konstruktionen hög flexibilitet när det kommer till installationer då man inte behöver göra omfattande förarbeten för att exempelvis installera elanläggningar. Valmöjligheterna är oerhört stora och du kan välja mellan flera olika ytstrukturer för att ta fram ett estetiskt tilltalande alternativ – exempelvis genom att sätta slätare struktur kring fönster och dörrar och en trubbigare och mer robust yta i övrigt. Med den invändiga spånskivan finns inga hinder för att sätta upp tavlor eller hyllor efter dina önskemål för att ta fram den inredning som stämmer bäst överens med hur du vill att ditt stenhus ska se ut.

Stenhus av lättbetong

Många stenhus platsbyggs med en så kallad lättbetongstomme. Detta material uppfanns i Sverige i mitten av 1920-talet och är en blandning av flera oorganiska material. Det finns flera anledningar till att många svenska stenhustillverkare väljer just detta material i sina konstruktioner och framför allt är det de relativt goda isolerande egenskaperna som än en gång lockar. Lättbetong lagrar värme som du har nytta av på vintern, liksom kyla som svalkar skönt på sommaren. I vårt land där temperaturen varierar kraftigt mellan årstiderna är således lättbetong ett funktionellt material som kan ge oss det inomhusklimat vi vill ha året runt.

Isolerar både från ljud och kyla

Förutom de värmeisolerande egenskaperna har lättbetong även en ljuddämpande effekt vilket inte minst är till fördel i hus som är belägna nära buller och oljud från exempelvis motorvägar eller tågbanor. Eftersom lättbetong är ett oorganiskt material behöver du inte heller oroa dig för bränder.

Minskad risk för köldbryggor

När du bygger ett hus med stenblock är det sand, vatten, kalk och luft som är de huvudsakliga beståndsdelarna i materialet. Faktum är att ungefär 80 % av flera av de stenblock som finns på marknaden i själva verket består av porer innehållandes stillastående luft. Stenblocken kan användas i både bärande och icke-bärande konstruktioner och monteras enbart med tunnfogslim – utan armering. Detta minskar riskerna för så kallade köldbryggor som försvårar regleringen av temperaturen inomhus och som leder till större energiförluster i värme.

Totalentreprenad

De flesta leverantörer och tillverkare av stenhus erbjuder totalentreprenader vilket innebär att de är delaktiga hela vägen från projektering till färdigt stenhus. Om du hittar en leverantör som du litar på och känner dig trygg med kan det vara oerhört skönt att ha samma kontaktperson genom hela processen. Med en totalentreprenad minskar riskerna för att misstag görs och att kommunikationen mellan dig och olika hantverkare och leverantörer brister.

Flera aktörer inblandade

Med flera aktörer inblandade kan det vara energi- och tidskrävande att nå dit man vill med projektet. Förutom att konstant jämföra olika priser och arvoden mellan hantverkare, elektriker och rörmokare kan det vara svårt att koordinera arbetet på rätt sätt. Om du istället lämnar över ansvaret till en och samma leverantör i form av en totalentreprenad, kan arbetet utföras både snabbare och mer effektivt.

En frisk fasad och ett skönt inomhusklimat

Utan att veta vad det är som lockar dig till att bygga ett stenhus kan vi gissa på att det, förutom den tilltalande estetiken, har att göra med det minimala underhållsarbetet som ett stenhus innebär. Riskerna för fuktskador som kan göra att delar av fasaden ruttnar eller möglar kan bli mindre – vilken i längden kan spara dig ansenliga summor i uteblivna renoveringskostnader. Den oorganiska stenfasaden håller sig i regel frisk oavsett vilka påfrestningar den får utstå. Som vi tidigare nämnt kan ett stenhus även reglera inomhustemperaturen efter årstiderna och ge dig ett behagligt klimat i din bostad året runt.

Trähus eller stenhus?

För att jämföra byggnationer av trähus och stenhus finns många faktorer att ta hänsyn till. Man kan inte på rak arm säga att det ena är bättre än det andra, utan det handlar främst om smak och tycke. Ett högkvalitativt stenhus är bättre att bo i en ett halvdant byggt trähus – och vice versa. Dessutom är tillgången en stor faktor när det kommer till val av material. Eftersom tillgången till trä är relativt stor i Sverige är det en naturlig följd att vi framförallt väljer trä som material i våra huskonstruktioner. I andra delar av världen där skog kanske är en bristvara är stenhus betydligt vanligare De stenhus som finns i Sverige är i själva verket något vanligare förekommande i regioner där tillgången på sten är något större.

Prisexempel för nyckelfärdigt hus

Att jämföra priser är svårt och de skiljer sig åt beroende på kvalitet i materialen och vilken leverantör du vänder dig till. Du brukar dock kunna få räkna med en något dyrare investering om du väljer att bygga ett stenhus av samma kvalitet som ett trähus. Denna extra kostnad bör dock vägas mot de eventuella fördelar som stenhus kan innebära. Ett nyckelfärdigt stenhus kan uppskattas till ett ungefärligt pris mellan 15 000 och 25 000 kronor per kvadratmeter, medan ett nyckelfärdigt trähus kan köpas för några tusenlappar mindre per kvadratmeter.