Garageuppfart med marksten

Garageuppfart byggd med marksten

Garageuppfarter hamnar lätt i glömska och kan tas för givet, men är oerhört viktiga för helhetsintrycket av en tomt. Plötsligt upptäcker du kanske att asfalten har spruckit och att hjulspåren fullständigt har tagit över som en ful målning över hela din garageuppfart. Ett vackert hus och en fin trädgård intill förtjänar en inbjudande och välbyggd garageuppfart – inte minst eftersom den kan bidra med en välkomnande känsla när du får gäster som kör fram och parkerar vid huset.

Att lämna den gråa uppfarten bakom sig

Det finns många sätt att göra om din garageuppfart, och att lägga marksten är ett både snyggt och hållbart alternativ. Det blir det alltmer populärt att lämna de grå uppfarterna bakom sig för att istället satsa på något nytt och fräscht att parkera bilen på. Som ytskikt kan du bland annat välja mellan natursten, färgad marksten eller varför inte en blandning mellan konventionell asfalt och marksten. Oavsett vilken lösning som passar bäst för dig krävs en hel del förarbete för att du ska komma någonstans över huvud taget.

Planering av din nya garageuppfart

Innan du gör någonting alls rekommenderar vi att du går igenom alternativen för att hitta det som stämmer bäst överens med hur du föreställer dig din uppfart. Du vill säkert att garageuppfarten ska passa någorlunda bra tillsammans med huset och den övriga tomten. Eftersom uppfarten ligger i anslutning till garaget kan du skapa en känsla av att uppfarten blir en naturlig förlängning av garaget, eller kanske en länk mellan hus, trädgård och övriga byggnader på tomten. Med en riktigt schysst belysning, som till exempel stilfulla lampstolpar och till och med infällda spotlights i marken kan du få garageuppfarten att kännas exklusiv och inbjudande.

Inte bara snygg att titta på

Det handlar förstås inte bara om hur garageuppfarten ser ut för ögat, den ska även hålla för tunga fordon som ständigt rullar på och av uppfarten dag efter dag. Dessutom ska dagvattnet föras bort effektivt vilket du säkerställer genom att ge garageuppfarten en väl avvägd lutning som leder vattnet till avloppsbrunnarna. Du vill säkert att garageuppfarten ska passa någorlunda bra tillsammans med huset och den övriga tomten – inte minst med garaget. Du kanske vill montera dit stilfulla lampstolpar och till och med infällda spotlights i underlaget.

Tungt och hållbart material

Garageuppfarten ska som sagt utstå tunga och hårda påfrestningar och därför är förstås ett kraftfullt och slitstarkt material en förutsättning. Vem som helst ska inte ge sig på detta krävande underarbete och eftersom du i regel behöver tunga maskiner till hjälp är det oftast en god idé att anlita en professionell markarbetare eller stenläggare.

Ett tungt och krävande arbete

En ny garageuppfart kräver både schaktning, transport av extremt tunga massor, förflyttning av bärlager, paddning och applicering av sättkross och slutligen ett ytskikt. För en privatperson utan rätt verktyg kan detta arbete ta oerhört lång tid, och de pengar som du investerar i att anlita en firma får du i regel tillbaka i all vunnen tid. För belysningslösningar och andra elarbeten som till exempel ett eluttag bör du alltid ta in en behörig elektriker för att installationerna ska utföras på ett korrekt och säkert sätt.

Ta reda på vad som finns under

Före schaktning måste du ta reda på vilka ledningar som finns under marken. Att gräva sönder telefonledningar eller elkablar kan både bli dyrt och besvärligt att åtgärda. Dessutom kommer du att få vänta betydligt mycket längre på din tilltänkta garageuppfart. Detta är ytterligare en anledning till att ta in en professionell grävare som kan ta ansvar för eventuella misstag och som vet hur de går att undvika på bästa möjliga sätt.

Utsättning av kablar och ledningar

Om det finns kablar och ledningar i marken kan du begära en så kallad utsättning. Detta innebär att ägaren av ledningen som löper under din garageuppfart skickar en så kallad utsättare som märker ut var ledningarna går genom att markera på markytan. På så sätt ser den som gräver var det är viktigt att vara extra försiktig.

Dags för schaktning

I samband med schaktningen genereras oerhört mycket jord som måste fraktas bort undan för undan. För att inte behöva köra fram och tillbaka med jordmassor dagarna i ända är det till stor hjälp med ett lastbilsflak där du kan dumpa massorna för att fortsätta fokusera på grävningen. Uppskattningsvis kan det krävas mellan tre och fyra fulla lastbilslaster för att gräva ut en garageuppfart på 50 kvadratmeter.

Bärlager med krossgrus

Med tanke på hur stora variationerna är mellan olika tomter behöver arbetet anpassas för varje enskilt markarbete. Om marken har en hög nivå av fuktighet kan den behövas dräneras, och om den består av lera kan geotextil vara den bästa lösningen. Ofta behövs inte detta och i normalfallet räcker det med att lägga ett bärlager med krossgrus i botten. När du väljer bärlager ska du göra detta efter dina behov. Det finns mått på hur höga tryck olika bärlager håller för och om du har tunga fordon, alternativt flera fordon, behöver du ett starkare bärlager. Krossgruset packas sedan med en tung markvibrator som gör bärlagret tillräckligt kompakt. Därefter läggs ett tjockt lager med väggrus som sedan fylls på ytterligare med ett lager sättkross.

Inköp av marksten

När du köper marksten finns några viktiga saker att ta i beaktning. Se för det första till att den inte är för tunn, eftersom detta kan leda till att den spricker lättare. För en vanlig garageuppfart brukar man rekommendera en marksten som är över sex centimeter tjock. En annan fälla är att välja den billigaste markstenen i sortimentet. När det gäller marksten ljuger priset sällan och med en lite dyrare variant kan du räkna med att den kommer att hålla längre.

Stenläggningen

När allt grundarbete är färdigt är det dags för det du har väntat på och suktat efter – il grande finale – den efterlängtade stenläggningen av din nya garageuppfart! Nu kan du klara dig relativt bra och ofta är det dags att säga tack och adjö till alla snälla markarbetare som har slitit med schaktning och stenkross med tunga vibrerande maskiner. Markstenen kan du få lägga själv – i alla fall om det gäller en normal och relativt enkel garageuppfart utan komplicerade vinklar och former. En regel gör sig dock gällande: hur snyggt du än lägger markstenarna kan det aldrig bli bättre än slutkapningen.

Använd en stenkap av hög kvalitet

Därför ska du inte lämna något åt slumpen när du kapar! Införskaffa en stenkap med hög kvalitet i klinga och sten. Det är framför allt för din säkerhets skull som du vill ha en kraftfull och högeffektiv stenkap. Att köpa en stenkap kan verka onödigt om du inte har tänkt att fortsätta kapa marksten efter att garageuppfarten är färdig, och därför finns som tur är stenkapar att hyra!

Fogning

Nästa steg är att foga markstenen med fogsand. Detta gör att markstenen fixeras på sin plats. Utan fog finns risk för att markstenarna med tiden kommer att röra på sig på grund av sättningar i marken.

Kostnader för att lägga marksten

Marksten

Arbetet med att lägga en ny garageuppfart innebär flera utgifter. Förutom materialkostnader är det framförallt arvoden till olika aktörer som hjälper dig, samt inhyrning av de maskiner och verktyg som du behöver för bland annat schaktning, kapning, packning och transport av jordmassor.

Material

Gällande materialet beror kostnaderna förstås på vilket material du väljer, men med både marksten, fogsand, fiberdukar och bergkross eller stenmjöl kan det lätt bli en relativt hög utgift, speciellt om du siktar mot de högre prisklasserna för bästa möjliga kvalitet. Uppskattningsvis kostar materialet mellan 200 kronor och 500 kronor per kvadratmeter.

Variationer mellan garageuppfarter

Eftersom varje garageuppfart har sina egenheter och speciella utmaningar är det svårt att säga hur mycket den totala kostnaden för arbetet blir. Om det är särskilt svårtillgängligt eller om marken kräver oförutsedda åtgärder för att kunna schaktas och stenläggas blir kostnaderna högre – inte minst eftersom du troligtvis behöver mer professionell hjälp.

Att lägga marksten själv

Var beredd på att det tar sin tid att lägga ny marksten på din garageuppfart. Att göra allting själv är fullt möjligt om du bara har rätt verktyg och använder dig av rätt metoder, men att till exempel ha någon som kör bort alla jordmassorna vid schaktning kommer du knappast att ångra. En annan avgörande faktor för hur snabbt du blir klar med dina nya garageuppfart med marksten är hur väl du har planerat arbetet från första början. Ju bättre planering som ligger bakom arbetet desto enklare blir resan mot din nya garageuppfart