Renovera huset – prisexempel och checklista

Ett modernt hus

Har du precis flyttat in i ett hus som är i behov av renovering? Eller har du sparat några år för att kunna ge ditt hem ett rejält ansiktslyft? Oavsett vilket brukar den stora frågan vara vad det faktiskt kostar, och svaret kommer att variera avsevärt beroende på vad du väljer att göra och hur stor plånbok du har. 

Totalrenovering

Har du skaffat ett riktigt renoveringsobjekt som behöver en ordentlig genomgång kan en totalrenovering vara aktuell. Lejer du hantverkare för att utföra hela jobbet kommer notan förmodligen att hamna på en bit över miljonen. Den uppskattningen måste dock ses som mycket ungefärlig eftersom valet av material spelar stor roll för det slutliga priset.

Anlita hantverkare till renoveringen

Du kommer (sannolikt) att behöva kontraktera en handfull olika hantverkare – rivare, målare, elektriker, rörmokare, snickare och plattsättare – för att få jobbet gjort, och det är viktigt att de samarbetar på ett bra sätt med dig och med varandra. Priset för en behörig och certifierad hantverkare ligger mellan 500 och 700 kronor i timmen. Ta in offerter och jämför priser, men tänk också på att det är en fördel om personkemin stämmer. En duktig och lyhörd hantverkare kan vara mycket behjälplig med goda råd när du skapar ditt nya drömhus.

Glöm inte att kolla upp försäkringar

Tänk på att vissa arbeten måste utföras av behöriga yrkesmän för att försäkringen ska gälla. Det gäller i synnerhet VVS-arbeten och elinstallationer. Kontakta ditt försäkringsbolag om du är osäker på exakt vad/vilka villkor det är som gäller för just din fastighet.

Måste du ha bygglov?

Beroende på vilken typ av renovering du ska utföra, kan det hända att du behöver bygglov, åtminstone kan det vara så att måste göra en bygganmälan. Kontakta din kommun och påbörja inte projektet förrän du fått ett starttillstånd.

Så mycket kostar hela renoveringen – prisexempel

Vi har tagit fram några prisexempel på de viktigaste delmomenten i en husrenovering. Förhoppningsvis kan detta ge dig en indikation på hur stor din totala kostnad kan bli. Vi börjar med utsidan av huset, alltså taket, fasaden, fönster och husgrund, för det är där varje seriös renovering inleds om man gör saker i rätt ordning. De olika rummen på insidan följer längre ned.

Kostnaden för utsidan

Hus med putsad fasad

Taket

Har man ett läckande tak måste det givetvis åtgärdas, annars kan man få stora problem med fuktskador och på sikt mögel. Om taket behöver läggas om i sin helhet eller bara lagas är något du kan diskutera med en fackman, men tänk på att takpannors livslängd, om det är tegeltakpannor eller betongpannor, är cirka 40 – 50 år. Även plåttak ligger på ungefär den livslängden så om huset är gammalt kan det vara dags för ett takbyte. En positiv sak med ett takbyte är att ett nylagt välisolerat tak minskar uppvärmningskostnaderna.

I vårt exempel skulle ett 130 kvm tegelpannetak med takkupa kosta ca 100 000 kr i arbete (exklusive ev. ROT-avdrag) och 60 000 i material.

Totalt: 160 000 kronor.

Fasad och fönster

Om husets fasad är väldigt nergången vill du förmodligen byta den. I så fall kan det vara en god idé att överväga att samtidigt tilläggsisolera. Man har gjort beräkningar som visar att ca 20 % av värmeförlusten i hus sker via fasaden, vilket innebär att man vid en tilläggsisolering av ett 120 kvm stort hus kan spara upp till 2000 kWh/år i energiutgifter.

Vårt prisexempel kombinerar fasadbyte och tilläggsisolering och landar på 115 000 kronor totalt, vilket inkluderar arbete material och byggnadsställning.

Ett fönster- och dörrbyte kan givetvis också förbättra isolering och sänka energikostnaden. Vi har räknat på byte av nio fönster och två ytterdörrar i äldre stil, och totalt skulle det kosta ca 180 000 kronor.

Husgrunden

Det är viktigt att huset har ett väl fungerande dräneringssystem som leder bort stigande grundvatten och markvatten, dvs nederbörd, från husgrunden. Om dräneringen fungerar bristfälligt riskerar man att få in fukt i huset som sedan leder till fuktskador och mögel. Om du misstänker fukt p.g.a. dålig luft i källaren eller kanske för att det finns mycket gråsuggor, kan du be en besiktningsman komma och göra fuktmätningar i källaren (detta kan även göras i och krypgrunden om huset har en sådan).

Vi beräknar att en dränering kostar ungefär 2500-3000 kronor per löpmeter och i vårt exempel med ett hus på 120 kvm kommer totalsumman upp i ca 95 000 kronor.

Minskade uppvärmningskostnader med god isolering

Väljer du att göra allt som vi har beskrivit ovan landar slutsumman på ca 550 000 kronor, för utsidan, om ditt hus mäter 120 kvm. I gengäld får du ett välisolerat hem som i längden gör att du sparar pengar tack vare minskade uppvärmningskostnader.

Kostnaden för insidan

Totalrenovering av badrum pågår

Nu när husets utsida är uppdaterad och åtgärdad kan renoveringen fortsätta på insidan. Det är nu många tycker att det roliga tar sin början. Valmöjligheterna är många, men här blir också prisskillnader mellan olika material uppenbara. Vi har tagit fram några prisexempel för rum i vanlig standard.

Budget för material och inredning

Sätt en budget, och räkna med marginal. De prisuppgifter vi kan erbjuda här är högst ungefärliga eftersom materialkostnaden är så disparat. Om hela boytan, dvs. alla rum, ska undergå renovering krävs noggrann planering och framförhållning och slutnotan hamnar sannolikt någonstans mellan 8 och 14 000 kr per kvm. 

Renovera badrummet

Badrummet är den boyta där samarbetet mellan hantverkarna blir som tydligast, och det är också det kostsammaste utrymmet att renovera. Arbetsytan är liten, men man måste ta hänsyn till torktider i de olika momenten vilket gör att det tar det tid. Runt 220 arbetstimmar brukar man få man räkna med. Arbetsmomenten inkluderar: Rivning, el och VVS-arbeten, återuppbyggnad av väggar, golv och tak, flytspackling, applicering av tätskikt, plattsättning, montering och målning och sedan sophantering och transport. Om hantverkarna kostar 600 kr/h får man en slutsumma på 170 000 kronor i vår kalkyl. Kan du använda dig av ROT-avdraget kan du dock minska arbetskostnaden med 30 % och då landar priset på ca 130 000 kronor.

WC:n

En WC har ingen golvbrunn och behöver därför inte vattensäkras som badrummet. Det är även färre saker att montera än i ett badrum och det behöver inte rivas och byggas i samma utsträckning vilket gör att antalet arbetstimmar blir betydligt färre. Här kan man räkna med en kostnad på ungefärligen 70 000 – 90 000 kronor.

Tvättstugan

Tvättstugan är i de flesta fall större än WC:n och arbetstimmarna ökar följaktligen igen. Här handlar det också om att installera och montera tvättmaskin, torktumlare, torkskåp och annat som tvättställsbänk eller vask, beroende på hur stort utrymmet är. Prismässigt brukar man komma undan med ca 90 000 – 130 000 kronor.

Köket

Köket är onekligen en viktig plats – både hemmets motor och hjärta. Vi blir vanligtvis hungriga minst tre gånger om dagen och söker oss dit för att inhämta näring, men köket är också en magnet för social samvaro och daglig kommunikation – en familjens kreativa mötesplats där både viktiga och mer triviala ämnen kan stötas och blötas. Det är ju dessutom ett känt faktum att det i festliga sammanhang är i köket de roligaste och mest intressanta samtalen äger rum. Det är där nya kontakter knyts, och där nya infallsvinklar dryftas.

Poängen är att köket inte bara är en plats där man lagar mat, utan ett ställe att vistas och umgås i, och det ställer speciella krav på planeringen.

Om vi vill bilda oss en uppfattning om vad det kostar att renovera köket får vi hitta någon slags standard. Ett mellanstort kök har 15 – 20 stommar och arbetet med att riva, dra el, montera, koppla in VVS och kakla stänkskyddet tar i runda tag 160 arbetstimmar. Räknar man in byggmaterial, sophantering och transporter hamnar man på den nätta summan av 119 500 kronor, före eventuellt ROT-avdrag.

I en köksrenovering kan det förstås också ingå målning och golvläggning, men vi anger priser för dessa tjänster i kr per kvm nedan.

Måleri och golv

Att spackla och måla om väggar och tak kan kosta mellan 1500 och 2000 kr/kvm, och kvadratmetern som åsyftas är golvytan, skillnaden i pris tillkommer alltså p.g.a. skillnader mellan olika väggars höjd. Om du har 300 cm i takhöjd blir det ju dyrare än om du har 250 cm. Vill du även måla om socklar, dörrar och fönster får du räkna med ett påslag med ungefär 1000 kr/kvm.

Golven kan du välja att slipa och behandla till en kostnad på 350 – 400 kr/kvm, och prislappen blir densamma om du istället lägger in helt nya klickgolv, med skillnaden att klickgolvet ska inhandlas.

El

Även här utgår vi från kr per kvm för att göra det enkelt för oss. Är huset gammalt kan det vara på sin plats att riva ut det gamla elsystemet och göra en fullständig uppgradering av elen i huset, dels för att elkablage och kopplingar är omoderna, men också för att den tidigare ägaren kanske gjort bristfälliga installationer, vilket är en god idé att kolla upp för att försäkringen ska gälla. För elinstallationer, dvs kabeldragningar och nya eluttag och knappar, räkna med ett pris på 1500 kr/kvm.

Till sist ett par ord på vägen

En susrenovering är inget litet projekt, och det är så klart viktigt att resultatet blir lyckat. Ha god framförhållning och planera väl och ha inte för bråttom, framstressade beslut tenderar att bli felaktiga. Påbörja inte mer än du mäktar slutföra. Det ska vara kul att renovera!